Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Historie společnosti EDIKT a. s.Historické milníky

Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným na konci roku 1991. Zaměřila se především na provádění inženýrských a dopravních staveb se specializací na železniční stavby. Praxe velmi brzy ukázala, že pro zajištění kompletních dodávek prací a staveb bude nutné předmět činnosti rozšířit. Stalo se tak v roce v 1995, kdy společnost EDIKT rozšířila předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. Z této divize v roce 2002 vznikla dceřiná společnost EDIKT Plzeň s. r. o., v současnosti sesterská společnost EPLcond a. s.

Profesionalizace společnosti

V lednu roku 1998 došlo k transpormaci firmy EDIKT, do té doby společnosti s ručením omezeným, na akciovou společnost. Profesionalizace společnosti pokračovala dále. V dubnu roku 2000 se podařilo získat certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 zaručující kvalitu v oboru. V následujících letech byla firma EDIKT prověřena a shledána splňující požadavky normy ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001. V roce 2009 společnost zavedla systém společenské odpovědnosti a certifikovala systém managementu bezpečnosti informací ve společnosti dle normy ISO/IEC 27001. 
Od roku 2002 je firma EDIKT a. s. držitelem osvědčení vydaného Národním bezpečnostním úřadem České republiky umožňujícího přístup k utajované informaci stupně utajení tajné.

Současnost společnosti

V současnosti se firma EDIKT a. s. orientuje především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. V souladu s tím a také s ohledem na měnící se podmínky trhu, především na permanentně rostoucí požadavky investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, klademe velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s.

K jejím dalším činnostem patří provozování autodopravy a mechanizce, zámečnictví a od roku 2012 také hotelové a gastronomické služby.